5 maja 2021 7:07

Dlaczego produkcja w toku (WIP) jest uważana za aktywo bieżące w księgowości?

Księgowi uważają obrotowe stanowią zestawienie aktywów trwałych, takich jak należności długoterminowe, oraz wartości niematerialnych, takich jak patenty.

Zrozumienie bieżących aktywów

W bilansu, którą firma może zamienić na gotówkę w ciągu jednego roku. Na tę konwersję musi mieć wpływ w trakcie rutynowych operacji biznesowych. W związku z tym upadłości i inne zdarzenia likwidacyjne nie kwalifikowałyby się jako aktywa obrotowe. Wspólne aktywa obrotowe bilansu obejmują:

Przykład pracy w toku

Prace w toku można łatwo zrozumieć w kontekście procesu produkcyjnego. Wyobraź sobie magazyn, w którym z drewna powstają stoły, krzesła i inne drewniane meble. Chociaż tarcica jest dostarczana jako surowiec, z czasem kawałki drewna są sortowane, cięte, polerowane i montowane. W związku z tym niezmienione kawałki drewna są uważane za WIP, ponieważ w ciągu roku staną się ostatecznie gotowymi produktami nadającymi się do sprzedaży. Te zbywalne produkty przyniosą skutek w postaci gotówki lub należności. W każdym scenariuszu księgowi uznaliby WIP za aktywo obrotowe w bilansie.