Handlowy

Zomma

Co to jest Zomma? Zomma jest miarą ryzyka trzeciego rzędu określającą stopień wrażliwości gamma kontraktu opcyjnego na zmiany zmienności implikowanej.…Kontynuuj czytanieZomma

Handlowy

Z

Co to jest Z? Termin Z odnosi się do oznaczenia papierów wartościowych notowanych na  giełdzie Nasdaq, które identyfikuje różne podmioty.…Kontynuuj czytanieZ

Handlowy

XRT

Co to jest XRT? XRT to rozszerzenie drukowane po symbolu giełdowym akcji. Wskazuje, że akcje są przedmiotem obrotu na zasadzie…Kontynuuj czytanieXRT

Handlowy

XD

Co to jest XD? XD to symbol używany do oznaczenia, że ​​papier wartościowy jest sprzedawany bez dywidendy. Jest to kwalifikator…Kontynuuj czytanieXD