21 maja 2021 5:41

Składniki konta finansowego

Rachunek finansowy kraju definiuje się jako śledzenie bilansu płatniczego, zwiększając i zmniejszając międzynarodową własność aktywów posiadanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, rząd lub banki centralne. Posiadane aktywa obejmują papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, towary, takie jak srebro i złoto, waluty oraz inwestycje bezpośrednie.

Rachunki finansowe obejmują następujące dwa główne komponenty:

  1. Krajowa własność aktywów zagranicznych. Jeśli te wartości wzrosną, zwiększy się również całkowite saldo rachunku finansowego. Te aktywa zagraniczne można podzielić na następujące trzy komponenty: rezerwy prywatne, rządowe i banku centralnego.
  2. Zagraniczna własność krajowych aktywów. Jeśli to subkonto rośnie, wartość ogólnego rachunku finansowego maleje. Aktywa krajowe można zamieniać na aktywa prywatne i zagraniczne aktywa oficjalne.

Te dwa subkonta są ważne, ponieważ rachunki finansowe, które łącznie zawierają, mogą pomóc zrównoważyć deficyt handlowy.