4 maja 2021 18:17

Potencjał zarobkowy

Jaki jest potencjał zarobkowy?

Potencjał zarobkowy odnosi się do potencjalnych zysków z wypłaty dywidend i wzrostu wartości kapitału, które akcjonariusze mogą zarobić na posiadaniu akcji. Innymi słowy, odzwierciedla największy możliwy zysk, jaki może osiągnąć korporacja. Często jest przekazywany inwestorom w formie dywidend. Możliwy wzrost zysków, który mógłby być wygenerowany dla każdej pozostającej w obrocie akcji danej akcji.

Potencjał zarobkowy można mierzyć na podstawie zysku na akcję (EPS), zwrotu z aktywów (ROA) lub zwrotu z kapitału własnego (ROE). Firmy czasami decydują się przenieść ten wzrost na inwestorów w formie dywidend.

Jak działa potencjał zarobkowy

Oprócz analizy potencjału wzrostu zysków analitycy, inwestorzy, zarządzający portfelami i potencjalni nabywcy zazwyczaj analizują potencjał zarobkowy sektora akcji lub branży w odniesieniu do innych czynników, takich jak cena, poprzez obliczenie wskaźnika ceny do zysku (P / E). Generalnie im wyższy wskaźnik, tym większy potencjał zarobkowy. Postrzeganie, że dana akcja ma wyższy potencjał zarobkowy w porównaniu z innymi papierami wartościowymi, zwykle podnosi cenę tej akcji.

Chociaż potencjał wzrostu zysków może spowodować wzrost ceny akcji, niekoniecznie przełoży się to na wyższe bieżące dywidendy, ponieważ kierownictwo firmy może zamiast tego zainwestować swoje zyski w biznes. Firma, która wyjdzie z innowacyjnym nowym produktem, może w rezultacie mieć większy potencjał zarobkowy w przyszłości, ale prognozowane przychody mogą przez pewien czas nie przekładać się na rzeczywisty zysk.

Wartość rynkowa firmy może ulegać wahaniom i zmienia się z powodów niezwiązanych z jej potencjałem zarobkowym. Na przykład w okresach „bez ryzyka ” na rynkach, kiedy zmiana postrzegania ryzyka sprawia, że ​​inwestorzy niechętnie stawiają na jakiekolwiek aktywa poza najbezpieczniejszymi. Ta sama dynamika może działać odwrotnie w okresach hossy.

Kluczowe wnioski

  • Potencjał zarobkowy to oczekiwana korzyść, której inwestor może oczekiwać od posiadania inwestycji pod względem całkowitego zwrotu (zyski kapitałowe plus dywidendy i przepływy pieniężne).
  • Analitycy fundamentalni wykorzystują analizę wskaźnikową do obliczania potencjału zarobkowego firmy dla inwestorów.
  • Potencjał zysków różni się w zależności od branży i może być również charakterystyczny dla firm z tej samej branży.

Analiza potencjału zarobkowego

Przy wycenie potencjału dochodowego akcji należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Wartość wartości niematerialnych i prawnych, takich jak własność intelektualna i kapitał marki, plany wykupu akcji, prognozy przychodów i udział w rynku, a także wnikliwość kierownictwa, ryzyko regulacyjne i ogólne nastroje inwestorów – wszystko to ma znaczenie podczas analizowania lub podejmowania decyzji o inwestowaniu w akcje lub przejęcie firmy.

Potencjał zarobkowy różni się w zależności od branży, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę, gdzie notowane są akcje w stosunku do innych firm z branży, analizując pozycje porównawcze. Porównanie potencjału zarobkowego firmy z jej wynikami z przeszłości może pokazać, jak zmieniał się jej potencjał wzrostu w czasie.

Podstawą zrozumienia potencjału zarobkowego jest analiza fundamentalna z wykorzystaniem wskaźników finansowych uzyskanych ze sprawozdań finansowych firmy.