5 maja 2021 7:24

Z Tranche

Co to jest transza Z?

AZ transza jest najniższy rangą transzaobligacja hipoteczna  (CMO) pod względem starszeństwa. Jego właściciele nie są uprawnieni do żadnych płatności kuponowych, nie otrzymując żadnych przepływów pieniężnych z bazowych kredytów hipotecznych, dopóki bardziej uprzywilejowane transze nie zostaną wycofane lub spłacone.

Zamiast płacić odsetki do transzy Z, pieniądze są wykorzystywane do szybszej spłaty kapitału z wyższych transz. Z kolei kapitał transzy Z rośnie w tym czasie ze względu na narosłe odsetki. Transza Z jest również opisywana jako „transza Z” i określana jako „transza narastająca”.

Kluczowe wnioski

  • Transza AZ to część strukturyzowanego produktu finansowego, która otrzymuje płatności dopiero po wycofaniu wszystkich pozostałych transz.
  • Zamiast płacić odsetki do transzy Z, pieniądze są wykorzystywane do szybszej spłaty kapitału z wyższych transz.
  • Czekanie, aż wszyscy inni zbiorą pierwsze, oznacza, że ​​posiadacze transz Z z największym prawdopodobieństwem wyjdą na pustkę.

Zrozumienie transzy Z

CMO, rodzaj  papierów wartościowych zabezpieczonych  hipoteką (MBS), który obejmuje pulę kredytów mieszkaniowych połączonych w pakiet i sprzedawanych jako inwestycja, są podzielone na warstwy, tak aby różne potrzeby różnych  inwestorów mogły być zaspokojone przy użyciu tej samej puli aktywów.

Transze są tworzone w celu podzielenia różnych profili kredytów hipotecznych na segmenty, które mają warunki finansowe odpowiednie dla określonych inwestorów. Na przykład transza A może oferować krótkoterminowy dochód i krótszy okres zapadalności. Transza B zapewniłaby wówczas dłuższe ramy czasowe stabilnego przepływu środków pieniężnych.

Na dole struktury znajduje się transza Z. Transza Z służy głównie do poprawy atrakcyjności transz powyżej niej. Płatności, które zamiast tego trafiałyby do transzy Z, służą przyspieszeniu zapadalności transz uprzywilejowanych.

Ograniczenia transzy Z

Transza Z odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i długoterminowym sukcesie CMO, pomagając zwiększyć bezpieczeństwo jej transz uprzywilejowanych. Oznacza to również, że nie dokonują bardzo atrakcyjnych inwestycji. Nie bez powodu transze Z są określane jako najbardziej ryzykowne. Może minąć dziesięciolecia, zanim inwestor zobaczy jakiekolwiek pieniądze od nich, więc ich posiadacze porównują  wartość pieniądza w czasie.Transze Z mają średni okres trwania od 18 do 22 lat, z których okres naliczania ma trwać od 8 do 10 lat, chociaż stopa przedpłaty powyżej oczekiwań może znacznie skrócić oba.

Czekanie, aż wszyscy inni zbiorą się jako pierwsi, wiąże się z kilkoma innymi zastrzeżeniami. Jak widzieliśmy podczas Wielkiej Recesji, właściciele domów mogą ostatecznie nie spłacać kredytów. Innym dużym ryzykiem, które rośnie w czasie, są niespłacone salda kredytów hipotecznych, które są spłacane przed terminem. Zjawisko to, znane jako ryzyko wcześniejszej spłaty, uniemożliwia posiadaczom MBS odzyskanie wszystkich płatności odsetek, których oczekiwali otrzymać w ramach swojej inwestycji.

Z transze czoła dużo zmienności nad ich długości życia, jak stopy procentowe wahać i basen hipoteka przechodzi przez jego refinansowania napady i refinansowego wypalenia.Zmienność, jakiej doświadcza transza Z, zapewnia dodatkową stabilność wyższych transz, co czyni ją najlepszym graczem zespołowym w stratyfikacji CMO.

Korzyści z transzy Z

Pomimo tych wad istnieje rynek dla transz Z, co wskazuje, że są ludzie, którzy decydują się w nie inwestować. Osoby te zwykle mają pod ręką kapitał i wolą go zaparkować, niż regularnie ponownie inwestować.

Typowi inwestorzy transzy Z to ci, którzy posiadają długoterminowe zobowiązania lub ci, którzy martwią się  ryzykiem reinwestycji, możliwością ponownego zainwestowania przepływów pieniężnych przy stopie porównywalnej z ich obecną stopą zwrotu.