4 maja 2021 18:19

Wielokrotność EBIT / EV

Co to jest wielokrotność EBIT / EV?

Mnożnik EBIT / EV, skrót dla zysku przed odsetkami i podatkami (EBIT) podzielony przez wartość przedsiębiorstwa (EV), jest wskaźnikiem finansowym używanym do pomiaru „zysku z zysków” firmy.

Koncepcję mnożnika EBIT / EV jako wskaźnika rentowności i wartości zysków wprowadził Joel Greenblatt, warty uwagi inwestor wartościowy i profesor Columbia Business School.

Kluczowe wnioski

 • Inwestorzy i analitycy wykorzystują wielokrotność EBIT / EV, aby zrozumieć, w jaki sposób zysk z zysków przekłada się na wartość firmy.
 • Im wyższy mnożnik EBIT / EV, tym lepiej dla inwestora, ponieważ wskazuje to na niski poziom zadłużenia firmy i wyższe kwoty gotówki.
 • Wielokrotność EBIT / EV pozwala inwestorom między innymi na efektywne porównywanie zysków między firmami o różnym poziomie zadłużenia i stawkach podatkowych.

Zrozumienie wielokrotności EBIT / EV

Wartość przedsiębiorstwa (EV) to miara służąca do wyceny firmy. Inwestorzy często używają EV do porównywania firm ze sobą w celu ewentualnej inwestycji, ponieważ EV zapewnia jaśniejszy obraz rzeczywistej wartości firmy, a nie tylko rozważa kapitalizację rynkową.

EV jest ważnym składnikiem kilku wskaźników, które inwestorzy mogą wykorzystać do porównania firm, takich jak mnożnik EBIT / EV i EV / Sales. Wartość EV firmy można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

EV = kapitalizacja rynkowa akcji + całkowity dług – gotówka (i ekwiwalenty gotówki)

Wynik EV pokazuje, ile pieniędzy byłoby potrzebne, aby kupić całą firmę. Niektóre obliczenia EV obejmują dodanie udziałów mniejszościowych i akcji uprzywilejowanych. Jednak w przypadku zdecydowanej większości spółek udziały mniejszościowe i akcje uprzywilejowane w strukturze kapitału są rzadkością. Zatem EV jest generalnie obliczane bez nich.

EBIT / EV ma być rentownością, więc im większa wielokrotność, tym lepiej dla inwestora. Istnieje ukryta stronniczość wobec firm o niższym zadłużeniu i wyższych kwotach gotówki. Firma z bilansem lewarowanym, mimo że wszystko inne jest równe, jest bardziej ryzykowna niż firma z mniejszą dźwignią. Firma ze skromnymi kwotami zadłużenia i / lub większymi zasobami gotówki będzie miała mniejszą wartość EV, co zapewni wyższe zyski.

Korzyści płynące z wielokrotności EBIT / EV

Wskaźnik EBIT / EV może zapewnić lepsze porównanie niż bardziej konwencjonalne wskaźniki rentowności, takie jak zwrot z kapitału (ROE) lub zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC). Chociaż wskaźnik EBIT / EV nie jest powszechnie stosowany, ma kilka kluczowych zalet przy porównywaniu firm.

Po pierwsze, zastosowanie EBIT jako miary rentowności, w przeciwieństwie do dochodu netto (NI), eliminuje potencjalnie zniekształcające skutki różnic w stawkach podatkowych. Po drugie, wykorzystanie EBIT / EV normalizuje skutki różnych struktur kapitałowych.

Greenblatt twierdzi, że EBIT „pozwala nam na równe traktowanie firm o różnym poziomie zadłużenia i różnych stawkach podatkowych przy porównywaniu zysków”. Jego zdaniem EV jest bardziej odpowiednim mianownikiem, ponieważ uwzględnia wartość długu, a także kapitalizację rynkową.Wadą wskaźnika EBIT / EV jest to, że nie normalizuje się w odniesieniu do kosztów amortyzacji. W związku z tym nadal istnieją potencjalne efekty zakłócające, gdy firmy stosują różne metody księgowania środków trwałych.

Przykład wielokrotności EBIT / EV

Powiedzmy, że firma X ma:

 • EBIT w wysokości 3,5 miliarda USD;
 • Kapitalizacja rynkowa w wysokości 40 miliardów dolarów;
 • 7 miliardów dolarów długu; i
 • 1,5 miliarda dolarów w gotówce.

Firma Z posiada:

 • EBIT w wysokości 1,3 miliarda USD;
 • Kapitalizacja rynkowa w wysokości 18 miliardów dolarów;
 • 12 miliardów dolarów długu; i
 • 0,6 miliarda dolarów w gotówce.

EBIT / EV dla Spółki X wyniósłby około 7,7%, a zysk z zysku Spółki Z wyniósłby około 4,4%. Dochód z zysków spółki X jest lepszy nie tylko dlatego, że ma wyższy EBIT, ale także dlatego, że ma niższą dźwignię finansową.